Bloeiende auto-industrie

Na de oorlog brak in Amerika een tijdperk van optimisme aan, waarin de middenklasse een sterke groei doormaakte. De babyboom zorgde voor een sterke groei van de woningbouwsector. Veel mensen lieten de stad achter zich en kozen voor een huis in de buitenwijken.

 

Snap-on bevond zich in een goede positie om van deze culturele verschuiving te profiteren. Het dealernetwerk breidde zich verder uit als gevolg van de zich snel ontwikkelende autoreparatiesector en de industriële verkoop bereikte grote hoogten naarmate de fabrieken weer terugkeerden op het vooroorlogse productieniveau.