Snap-on Industrial-groep, ("We") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze Privacykennisgeving vormt een uiteenzetting van de categorieën van uw persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we ze verzamelen, wat het gebruik ervoor is en met wie we ze delen in overeenstemming met privacywetten, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")

PERSOONSGEGEVENS DIE WE MOGELIJK VAN U VERZAMELEN

We verzamelen en verwerken mogelijk uiteenlopende persoonsgegevens, waaronder:

Gegevens die u aan ons geeft

Dit is informatie over u die u ons verstrekt door u te registreren om onze site te gebruiken, formulieren op onze site in te vullen, producten te kopen, u te abonneren op diensten, software van onze site of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail, persoonlijk of in de handel shows of evenementen of anderszins. De informatie die u ons verstrekt, omvat bijvoorbeeld uw naam, titel, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer, aankoopinformatie, zakelijk e-mailadres, nationaliteit, land van verblijf, financiële en creditcardgegevens, persoonlijke beschrijving, foto, klantnummer, zakelijke informatie, voorkeuren verstrekt door internetactiviteit, antwoorden op enquêtevragen en de naam van uw werkgever. In bepaalde omstandigheden kunnen we om uw persoonlijke adres, e-mailadres, telefoonnummer en paspoortnummer vragen.

Gegevens die we over u verzamelen

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over uw bezoeken door het gebruik van verschillende technologieën. Dit omvat informatie over uw internetprovider, browsertype, besturingssysteem, pagina’s die op onze site en online bronnen zijn geopend en de datum en tijd van toegang om uw gebruikerservaring te optimaliseren en de tijd die u online bij ons doorbrengt te verbeteren. We ontvangen ook informatie die ons vertelt van welke site u naar onze site bent gekomen. Onze website, apps en online diensten gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons een goede ervaring te bieden en stelt ons ook in staat om onze site en diensten te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de technologieën die we gebruiken, zie: Cookiebeleid.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken persoonsgegevens die over u worden bewaard, mogelijk op de volgende manieren:

Website-ervaring: voor de technische administratie van de website; voor interne activiteiten, voor de administratie van klanten; voor productenquêtes; voor het oplossen van problemen; voor gegevensanalyse, tests en onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden; om te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd; en als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden.

Zakelijke gebruiken: voor het uitvoeren van een transactie-aanvraag of het uitvoeren van onze verplichtingen voortvloeiende uit enige contracten die u met ons aangaat; voor het uitvoeren van een kredietcontrole; voor het verzenden van reparatie- of herkalibratiekennisgevingen; voor het opzetten en beheren van klantenaccounts; en voor het analyseren en ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en online aanbiedingen.

Ondersteuning leveren: voor het leveren van klantenondersteuning en het reageren op aanvragen, vragen en opmerkingen (inclusief via live chat); om u in kennis te stellen over wijzigingen in onze goederen en diensten en om te meten hoe we effectief aan uw zorgen tegemoet komen.

Marketing: om u informatie te geven over andere goederen en diensten die we aanbieden of die door anderen worden aangeboden en die gelijksoortig zijn aan die u al hebt gekocht of waarover u informatie hebt aangevraagd en voor het verzenden van informationele of promotionele e-mailberichten aan u, waarvoor u zich kunt uitschrijven volgens de onderstaande beschrijving.

Enquêtes: voor het aan u aanvragen en van u ontvangen van informatie in verband met uw ervaring met onze producten en diensten.

Onze rechten en eigendommen beschermen: om onze rechten en eigendommen of dat van anderen te beschermen wanneer we redelijke aanleiding hebben om te geloven dat dergelijke rechten of eigendommen zijn of kunnen worden beïnvloed; om schulden te verhalen; voor het voorkomen, detecteren, identificeren en onderzoeken van en beschermen tegen mogelijke of werkelijke claims, aansprakelijkheden en verboden gedrag of activiteiten.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Snap-on Industrial maakt onderdeel uit van de Snap-on Inc-groep van bedrijven. Snap-on Inc is een wereldwijde organisatie met affiliates, dochterondernemingen, bedrijfsprocessen en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. We delen uw persoonsgegevens mogelijk met andere bedrijven binnen de Snap-on-groep, afhankelijk van hun naleving van toepasselijke wetgeving en met dit privacybeleid.

We maken mogelijk ook uw persoonsgegevens openbaar aan geselecteerde niet-gelieerde derden, inclusief die derden die transactieverwerking of onderhoudsfuncties uitvoeren, kredietregistratiekantoren, incassobureaus en/of andere bedrijven die namens ons diensten leveren, professionele serviceproviders, wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties.

We zullen uw gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of leasen. We delen uw gegevens echter mogelijk wel met vertrouwde derden voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van statistische analyse;
 • Het naar u sturen van e-mail of post;
 • Het aan u leveren van klantenondersteuning;
 • Het organiseren van bezorgingen;
 • Het verbeteren en optimaliseren van onze site en diensten;
 • Hen in staat te stellen om producten of diensten te bieden die mogelijk interessant voor u zijn (mits u hiertoe toestemming hebt gegeven); en
 • Het voldoet aan de wet in gevallen waarin we de verplichting hebben om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een juridische of regelgevende verplichting of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of dat van anderen te beschermen;
 • Naleving van een rechterlijke beslissing, dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we, om strategische of andere zakelijke redenen, besluiten ons bedrijf te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan betrekking hebben op de openbaarmaking van persoonsgegevens aan toekomstige of werkelijke aankopen, of de ontvangst van dergelijke gegevens van verkopers. Het is onze gewoonte om met dit soort transacties gepaste bescherming voor persoonsgegevens toe te passen.

OPSLAGDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang uw account actief is of zolang als nodig is om de door u aangevraagde goederen en diensten te leveren. Als u wilt aanvragen dat we niet langer gebruik maken van uw gegevens, neemt u contact met ons op via [email protected]. We zullen uw gegevens zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan onze juridische rechten of verplichtingen, om disputen op te lossen of om te voldoen aan enige andere wet of regelgeving of om te voldoen aan enige rechterlijke beslissing, dagvaarding of verzoek van een wetshandhavingsinstantie.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

De informatie die we van u verzamelen, kan worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor ons, een ander lid van onze groep of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten, waaronder cloudopslagdiensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

We zullen ons best doen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen door het in stand houden van administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, alternatie of vernietiging ervan. Helaas is de verzending van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden, niet garanderen; elke verzending is op uw eigen risico. Als we uw informatie eenmaal hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

UW RECHTEN

Afhankelijk van de omstandigheden, heeft u mogelijk het recht om:

 • Toegang te vragen tot enige persoonsgegevens die we over u bewaren;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden;
 • Te vragen om onnauwkeurige gegevens die over u worden bewaard, te laten wijzigen of bijwerken;
 • Te vragen om uw gegevens te laten wissen of om verwerking in bepaalde beperkte situaties te beperken;
 • Te vragen om overzetting van uw gegevens naar een andere organisatie die uw persoonsgegevens beheert; en/of
 • Bezwaar te maken tegen enige beslissing die aanzienlijke invloed op u uitoefent, genomen door uitsluitend een computer of een ander geautomatiseerd proces.

Als u een formeel verzoek om informatie die we over u bewaren, wilt doen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de volgende link https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=SnaponUK2&dl=nl

U UITSCHRIJVEN VOOR HET CONTACT MET U OPNEMEN VOOR PROMOTIONELE DOELEINDEN

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u doorgaans op de hoogte brengen (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde openbaar te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen, aan te vinken. U kunt het recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected] of door op de link voor het opzeggen van uw abonnement in een informatie- of promotionele e-mail die we aan u verzenden, te klikken.

HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Cookies worden wijd en zijd gebruikt om te zorgen dat websites werken, of efficiënt werken, en om informatie aan de eigenaars van de site te geven. We gebruiken cookies om u van andere gebruikers van onze website, apps en online diensten, te onderscheiden. Dit helpt ons bij het leveren van een goede ervaring en het verbeteren van onze site en diensten.

Onze site gebruikt “cookies”, die ons helpen onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst aan u te verlenen. Bepaalde cookies die we gebruiken, zijn essentieel voor de werking van de site en zijn al ingesteld. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt cookies blokkeren door het activeren van de instelling in uw browser waarmee u de instelling van alle of bepaalde cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, krijgt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze site. Tenzij u uw browserinstelling zodanig hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, geeft ons systeem cookies uit zodra u onze site bezoekt.

Voor inzage in een lijst met de cookies die op onze site worden gebruikt, raadpleegt u Cookiebeleid.

LINKS

Onze site bevat mogelijk, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, merk dan op dat deze websites hun eigen privacybeleidsrichtlijnen hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsrichtlijnen aanvaarden. Lees deze beleidsrichtlijnen voordat u persoonsgegevens bij deze websites indient.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We voeren mogelijk te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in dit privacybeleid door. We zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren, dus lees regelmatig de meest recente versie van ons privacybeleid. Deze versie is gepubliceerd op 16/05/2022.

CONTACT

Als u merkt dat enige toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving of dit beleid niet wordt gevolgd, neemt u contact met ons op via [email protected]. Een eventuele inbreuk zal serieus worden genomen. Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit privacybeleid zijn van harte welkom en kunnen worden gericht aan [email protected]

Voor informatie over de cookies die op onze site worden gebruikt, bezoekt u Cookiebeleid